CCU – Free Image Windows 10 Pro-22H2 Build 19045.4651

54
https://drive.google.com/file/d/1E7JEs1hir0wxdSkGZxKllTkrQGkzEh9S/view?usp=drive_link

** Lưu ý quan trọng : Nếu sử dụng CSM, sau khi cài đặt CSM Client, không reset lại ngay mà chạy file FixCSM trong thư mục Desktop\Tools
  • Fast Startup
  • Add Office 2013
  • Mutil languages
  • Net frame work 3.5
  • DirectX, Direct Play
  • Optimized for Gaming
  • Etc…

 

Bình luận
Loading...