Hướng dẫn thay đổi màn hình khóa Gcafe Billing

1,678

Note : Dùng phần mềm tạo SWF hoặc đơn giản nhất là dùng Powerpoint, nhiều hiệu ứng và sử dụng đơn giản.

1- Sử dụng Powerpoint tạo 1 slide tùy chỉnh

Download file mẫu tại đây :

2- Lưu dưới dạng MP4, sau đó vào link sau convert sang SWF và download về máy

https://convertio.co/vn/mp4-swf/

3- Đổi tên file vừa download về thành lockscreen.swf  và copy vào thư mục

C:\Program Files (x86)\GBillingClient\ccBackground

Đặt thuộc tính Read Only cho file lockscreen.swf 

Thoát Gcafe + chạy lại hoặc reset máy trạm để kiểm tra.

 

 

Bình luận
Loading...