icafe 9.1.9 build 2002.4.12.1

1,117
  • Phiên bản mới nhất hiện tại trên icafe8.com.
  • Là phiên bản sử dụng Barview mới nhất, được dịch hoàn toàn mới. (Một vài chỗ không sử dụng/ko quan trọng nên bỏ qua ko dịch)
  • Skin tiếng Anh gọn gàng, cơ bản, (giao diện giống các bản icafe trước mình đã làm)
  • Fix hiện xanh client và tắt hiện Game Menu icafe
  • Cr*ck sẵn
  • Cài đặt & sử dụng đơn gản

https://drive.google.com/file/d/1C_2e2vofxn6LFaqiHbfQc-ioQl2UhRI7/view?usp=sharing

4.png
1650470150590.png

 

1.png

 

2.png

 

3.png
Bình luận
Loading...