icafe 9.1.9 build 2002.6.21.1

2,612
  • Phiên bản mới nhất hiện tại trên icafe8.com.
  • Là phiên bản sử dụng Barview mới nhất, được dịch hoàn toàn mới. (Một vài chỗ không sử dụng/ko quan trọng nên bỏ qua ko dịch)
  • Skin tiếng Anh gọn gàng, cơ bản, (giao diện giống các bản icafe trước mình đã làm)
  • Fix hiện xanh client và tắt hiện Game Menu icafe
  • Cr*ck sẵn
  • Cài đặt & sử dụng đơn gản

 

 

Bình luận
Loading...