ICAFE – Free Image Windows 10 Pro-22H2 Build 19045.2846

5,960
https://drive.google.com/file/d/1sCBC2_vu1_dPCLJM8V55IaZR_jinwXiA/view?usp=share_link
MD5 : 1BBB4441B5FECE6F4245C1F6CCD1A128
** Lưu ý quan trọng : Nếu sử dụng CSM, sau khi cài đặt CSM Client, không reset lại ngay mà chạy file FixCSM trong thư mục Desktop\Tools hoặc ổ C
  • Office 2013
  • Mutil languages
  • Fast Startup
  • Net frame work 3.5
  • DirectX, Direct Play
  • Optimized for Gaming
  • Etc…

Bình luận
Loading...