ICF – Free Image Windows 10 Pro-22H2 Build 19045.2728 GHOSTSPECTRE

2,347

https://drive.google.com/file/d/1MoF1ldy0YpMxb33UBtXVNBmiaI32IPQ-/view?usp=share_link

** Lưu ý quan trọng : Nếu sử dụng CSM, sau khi cài đặt CSM Client, không reset lại ngay mà chạy file FixCSM trong thư mục Desktop\Tools

  • Add Office 2013
  • Mutil languages
  • Fast Startup
  • Net frame work 3.5
  • DirectX, Direct Play
  • Optimized for Gaming
  • UEFI and Lagecy
  • Etc…

Bình luận
Loading...