CCU – Free Image Windows 10 Pro-22H2 Build 19045.2846

2,781
https://drive.google.com/file/d/1Jq22sBCOu1OQL3D3Z08BsFExziduTnmu/view?usp=share_link
MD5 : 908F61EE4B6626279E3FE1CFE1F73124
** Lưu ý quan trọng : Nếu sử dụng CSM, sau khi cài đặt CSM Client, không reset lại ngay mà chạy file FixCSM trong thư mục Desktop\Tools
  • Office 2013
  • Mutil languages
  • Fast Startup
  • Net frame work 3.5
  • DirectX, Direct Play
  • Optimized for Gaming
  • Etc…

Bình luận
Loading...