[CCU] Tool xem phần cứng máy trạm qua mạng lan

817

Với những phòng máy sử dụng phần mềm bootroom CCU, bạn có thể sử dụng tool lwHDWViewer  để xem phần cứng máy trạm tại bất kì máy tính nào trong cùng hệ thống mạng. CPM có thể sử dụng tool trên máy tính tiền để tiện theo dõi.

1/ Tải về tool lwHDWViewer tại link dưới

https://drive.google.com/file/d/1IIGP593i6wJyCTtOodYF4Nbs1VKHs0SX/view?usp=sharing

2/ Vào phần setting trên CCU server, đặt pass login CCU Console.

3/ Chạy tool lwHDWViewer, nhập vào IP của máy server đã cài đặt CCU và mật khẩu login của CCU Console, tool sẽ tự kết nối và hiển thị thông tin phần cứng máy trạm

** Lưu ý : Took hiện tại chỉ có ngôn ngữ Trung Quốc

Bình luận
Loading...