CCU_2023.4.15.16768_PNP_Online

2,472
[Cập nhật nhật nhật ký ngày 24 tháng 3 năm 2023]
Giải quyết vấn đề thiết lập bộ nhớ ảo vượt quá 16G không ảnh hưởng
Giải quyết vấn đề về phần cứng cảnh báo nhiệt độ báo động giả
Giải quyết vấn đề đĩa SSD phục hồi bất thường sau khi nâng cấp phiên bản cũ
[Cập nhật nhật ký ngày 20 tháng 3 năm 2023]
Tối ưu hóa hiệu suất không đĩa, cải thiện hiệu quả viết lại và tiền tệ.
Khi các nguồn lực bắt đầu bởi menu đang được cập nhật, hãy thêm thông tin gợi ý
để tăng cường hướng dẫn đăng nhập menu và đăng nhập nhanh khi chạy các tài nguyên hỗ trợ lưu trữ.

[Cảnh báo]
Sau khi nâng cấp phiên bản, vui lòng reset lại server để CCU hoạt động ổn định.

  • Để sử dụng tính năng set ram ảo trên CCU, máy trạm phải bỏ chọn Automatic manage paging file size for all drives / To use the virtual ram set feature on the CCU, the workstation must uncheck Automatic manage paging file size for all drives
Pass : Liên hệ Fanpage
https://www.facebook.com/hoanhdotatvn/
Bình luận
Loading...