[Hướng dẫn] Cấu hình boot on lan mainboard Gigabyte H61/H81/B75

382
+ Khởi động nguồn từ máy tính, bấm nút DEL (Delete) liên tục để vào Bios
/
+ Chọn menu BIOS Features như hình
/
+ Kiểm tra dòng LAN PXE Boot Option ROM đang là Disabled hay Enabled
/
+ Nếu đang ở trạng thái Disabled thì bấm Enter chọn Enabled
/
+ Sau đó bấm F10 để Save & Exit
/
+ Chọn Yes–> Enter để khởi động lại máy.
Bình luận
Loading...